Innlegg

Oslo 020722. Dagens tur (8 km) fra Grefsenkollen, Grefsenkleiva, Haralds hytta, Trollvann, Svarputten, Linderudkollen, Linderudseter til Solemskogen, Lillomarka, Oslo, Norge

Bærum 290622. Dagens tur Bærums Verk, Bærum, Norge

Oslo 270622. Dagens tur (8 km) fra Trasop skole, Cowboyveggen, Solbergvann, Rundtjern, Ulsrudvannet til Østmarkveien, Østmarka, Oslo, Norge

Modum 260622. Dagens tur Haugfossen, Åmot, Norge

Oslo 230622. Dagens tur (5 km) Bånkall Stubben, Bånkall gård, Bånkall klatrepark, Bånkallåsen, Bamstjern tilbake til Bånkall Stubben, Lillomarka, Oslo/Nittedal, Norge

Oslo 220622. Dagens kort tur (5km) Ravnkollen, Steinbruvannet og Grorud Badedammen, Lillomarka, Oslo, Norge

Bærum 210622. Dagens kort tur Grinidammen, Bærum, Norge

Oslo 200622. Dagens tur (10 km ) fra Skullerud, Østmarka kapellet, Smalvannet, Smalvannetmåsan, Skullerudåsen til Mortensrud, Østmarka, Oslo, Norge

Oslo 180622. Dagens tur (12 km) fra Brokkenhus, Setertjern, Sandbakken, Torsmosen N, Sør Elvåga,Søndre Skytten, Eriksvann, Tømmerholttjern, Sandbakken, Setertjern til Brokkenhus, Østmarka, Oslo, Norge

Oslo 160622. Dagens tur (13 km) fra Bindingsvannet Fjell, Bysetermåsen, Kjerringhøgda, Vangen, Skjelbreiavann, Tømmerholttjern, Sandbakken til Brokkenhus, Østmarka, Norgeerholttjern, Sandbakken sportsstue, Setertje

Oslo 150622. Dagens tur til Smedstaddammen og Dronningsfossen, Hoffselva, Oslo, Norge

Oslo 140622. Dagens tur (6 km) fra Movatn til Snippen, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 120622. Dagens tur (14 km) fra Klemetsrud, Brenna, Grønmo Golfbanen, Sølvdobla, Trollvann, Spinneren, Klokkerud, Sandbakken parkering, Setertjern, Goldlia til Godheim, Østmarka, Oslo, Norge

Oslo 090622.Dsagens tur (15 km) fra Bogerud, Rustadsaga, Kattisa/Nøklevann, Gullsmeden, Mariholtet, Elvåga, Ellingsrud Gård til Karihaugen, Østmarka, Oslo, Norge

Oslo 080622. Dagens kort tur retur fra Helsfyr til Nordre Skøyen Hovedgård, Oslo, Norge

Lillestrøm 070622. Dagens tur (8 km) fra Lillestrøm stasjon, langs Nitelva, Nebbursvollen bad, langs elva til Sagdammen, Strømmen, Lillestrøm, Norge

Oslo 060622. Dagens tur (16 km) fra Krokhol, Skjelbreia, Vangen, Mosjøen, Bysetermåsan, til Bindinngsvannet, Fjell, Østmarka, Enebakk/Oslo, Norge

Oslo 050622. Dagens tur (16 km) fra Brokkenhus, Setertjern, Sandbakken sportsstue,Klokkerud, Smørhullet, Langvanndammen, Langvann, Gullsmeden, Nøklevannet langs, Kattisa, Rustadsaga, til Skullerud skole, Østmarka, Ski/Oslo, Norge

Oslo 020622. Dagens tur fra Bogstad camping, langs Mærradalsbekken, Voksen nærmiljøhagen, Voksen skole, Holmenhavna, Hoffselva, Holmendammen til Smedstad, Oslo, Norge

Oslo 010622. Dagens kombinert tur og frivilligarbeid på Finnerud Røde kors aktivitetssenter, Nordmarka, Oslo, Norge

Ski 300522. Dagens tur ( 8 km) fra Krokhol, Paddetjern, Tømmerås, Trefjerna, Abbortjern, Franske plassen til Krokhol, Østmarka, Ski, Norge

Rælingen 290522. Dagens tur (7 km) fra Sandbekkstua, Bjønnåsen (396 moh), Åmotdammen til Sandbekkstua, Østmarka, Rælingen, Norge

Oslo 260522. My beautiful city Oslo part 29. Fra Thune, Frognerelva til Frognerparken tur, Oslo, Norge

Oslo 250522. Dagens kort tur retur fra Finnerud Røde kors aktivitetssenter til likeved nedre delen av Kobberhaughytta forbi Motjern, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 230522. Dagens tur (11km) fra Hauketo stasjon, Ljan brua, Grønliåsen, Bjørndal, Seterbråten til Hauketo stasjon, Østmarka, Oslo, Norge

Oslo 220522. Dagens tur til Langøyene, Oslo, Norge

Oslo/Bærum 210522. Dagens tur (9 km) fra Fossum, Lathuåsen, Østernvann, Demningene i Østerndammen, Fossumbakken, Bogstadvannet. Bærumsmarka/Nordmarka. Bærum/Oslo, Norge

Nesodden 180522. Dagens avslappende tur retur Aker Brygge til Hornstranda badeplass, Nesodden, Norge

Eidsvoll 160522. Dagens tur retur (8 km) fra Eidsvoll verk stasjon, Eidsvollsbygningen til Mago C Andelva, Eidsvoll, Norge

Oslo 140522. Dagens tur (7km) fra Voksenkollen, Lillevann, Stor Hyttli, Strømsdammen til Bogstadvannet, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 120522. Dagens kort tur fra Finnerud til Kobberhaughytte, Nordmarka, Oslo, Norge

Bærum 110522. Dagens tur (6 km) fra Sandvika stasjon, Kalvøya rundt til Kadittangen, Bærum, Norge

Oslo 090522. Dagens tur retur (7km) fra Skådalen T-banestasjon Fuglemyrhytta til Fuglemyr, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo/Bærum 070522. Dagens tur (9 km) fra Rolfsbukta, Rolfstangen, Lagmannsholmen, Fornebukta, Fridtjof Nansens Institutt Polhøgda, Lagåsen, Lysaker brygge, Sollerudstranda, Vækerøparken, tilbake til Lysaker stasjon, Oslo, Norge

Oslo 050522. Dagens tur retur (7 km) fra Ulsrudvannet, Nøklevannet til Sarabråten, Østmarka, Oslo, Norge

Oslo 030522. Dagens tur retur (8 km) kombinert med dugnad fra Øvre Auretjern til Bjørnsjøhelvetbru, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 300422. Dagens tur (10 km) fra Snippen, Barlindåsen, Langslettløkka til Kjelsås, Lillomarka, Oslo, Norge

Oslo 270422. Dagens tur retur (9 km) fra Sørkedalen skole, Finnerud, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 250422. My Beautiful city Oslo part 28 Lindøya. Dagens

Oslo 240422. Dagens tur (9 km) fra Enebakkveien, Tangefjellet, Sauåsen, Snikedalsåsen, Syverudtjern, tilbake til Enebakkveien, Sørmarka, Oslo, Norge

Oslo 210422. My bestefall city Oslo part 27 Bleikøya. Dagens tur til Bleikøya, Oslo, Norge

Oslo 170422. Dagens tur (7km) fra Ravnkollen, Røverkollen, Badedammen, Lillomarka arena,langs Alnaelva til Grorud, Oslo, Norge

Oslo 160422. ,Dagens tur (5 km) fra Voksen skog stasjon, Kragutsikten til Frognerseteren, Nordmarka, Oslo, Norge

Bærum 140422 Dagens kort tur Snarøya, Bærum, Norge

Oslo 120422. Dagens tur (5 km) Vettakollen, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 090422. My beautifull city part 26 dagens tur (6km) Gresholmen, Rambergøya og Heggholmen, Oslo, Norge

Oslo 070422. My Beautiful city Oslo part 25 Brekkedammen. Dagens kort tur fra Teknisk museum langs Akerselva over fisketrapper brua til mot Brekkedammen langs elva til Brekkefossen, Oslo, Norge

Oslo 050422. Dagens kort tur fra Radiumhospitalet til Mærradalsbekken til Huseby, Oslo, Norge

Oslo 040422. Dagens tur (8km) fra Kjelsås, Oset, Midtodden, Sanner gård, Nes gård, Margaretakirken ruiner til Hammeren, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 030422. My Beautiful city Oslo part 24 Bygdøy del 1.Dagens tur fra Skøyen, Hengsengåsen, Sjøbad, Paradisbukta, Paraplyen, Batteribakken til Frognerkilen, Oslo, Norge

Oslo 310322. Dagens tur retur Finnerud Røde kors aktivitetsenter til Kobberhauhytta, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 300322. Dagens tur (5 km) fra Fiskevollen, Hvervenbukta og over Ljanskollen til Ljanselva utløp, Oslo, Norge

Oslo 290322. Dagens tur retur (5 km) fra Skullerud sportsstua til Sankthansåsen, Østmarka, Oslo, Norge

Oslo 280322. Dagens tur (8 km) fra Krokstien, Rundtjern, Lutdalen, Nøklevannet, Ulsrudvannet, Solbergtjern, Østmarka, Oslo, Norge

Oslo 260322. My beautiful city part 23 Akerselva Nydalen og Brekkedammen ved Frysja, Oslo, Norge

Oslo 230322. Dagens tur/retur (5 km) fra Finnerud Aktivetetssenter - Røde kors til Sakariashytta, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 210322. Dagens tur (7 km ) fra Stensrudtjern, Setertjern, Sandbakken sportsstua, langs Brokkenhustjern til Brokkenhus, Østmarka, Oslo, Norge

Oslo 200322. My beautiful city part 21 Stensparken, Oslo, Norge

Oslo 180322. My beautiful city part 20 Granfoss og Møllefoss, Lilleaker, Lysaker, Oslo, Norge

Oslo 150322. My beautiful city part 19 Briskeby og Uranienborg, Oslo, Norway

Oslo 140322. Dagens tur ( 8 km ) fra Vestli, Skillebekk, Liastua, Sherpatrapper, Liabratten, Gapahuken (Gubbero ), Gjelleråsenmarka til Lahaugmoen, Oslo/Skjetten, Norge

Oslo 100322. Dagens tur retur (12 km) fra Hakadal stasjon til Elvannet og Langvann, Nordmarka Syd, Hakadal, Norge

Oslo 090322. Dagens tur retur fra Oslo Røde kors aktivitetsenter fra Finnerud til Glåmene, Nordmarka,Oslo, Norge

Oslo 070322. Dagens tur (11 km) fra Hammeren, Margaretakirkeruin, Nes gård, Dausjøelva, Dausjøen, Sanner gård, Maridalsvannet til Kringla (Krinlevannet), Nordmarka, Oslo, Norge ,

Oslo 020322. Dagens (11 km) tur retur fra Varingskollen Alpinsenter til Varingskollen, Nordmarka, Hakadal, Norge

Oslo 010322. My beautifull city Oslo part 16 Bygdøynes, Oslo, Norway

Oslo 280222. Dagens tur (8 km) fra Sognsvann, Båntjern til Gaustad, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 230222. Dagens tur (14 km) fra Kjelsås, Langsletløkka, Mosetangen, Bø,nneplassen, Karusputten, Solemskogen, Mosetangen, langs Maridalsvannet, Oset til Kjelsås, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 210222. Dagens tur (11 km) fra Movatn, Snippen, Sandermosen, Skillingsdalen, Snippen til Movatn, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 170222. Dagens tur retur (8 km) fra Skansebakken til Høghaugen, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 160222. Dagens kort tur/retur fra Finnerud Sportsstua og Finnerud Røde kors aktivitetssenter til Sakariashytte, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 140222. Dagens tur (7 km) fra Frognerseteren, Roseslottet, Øvre Setertjern, Kong Olavs løype, Sporten, Frognerseteren Restaurant, Midtstuen hoppe bakkene, Midtstuen, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 100222. Dagens tur (12 km) fra Skansebakken til Vensåsseter, Nordmarka/Bærum marka, Oslo/Bærum, Norge

Oslo 090222. Dagens tur retur (5 km) fra Finnerud til Glåmene, Nordmarka,Oslo, Norge

Oslo 070222. Dagens tur (12 km) fra Movatn, Damputtane, Tømte gård, Tømte Hyttene, Sellanrå, Vaggesteinåsen Nedre til Skar, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 060222. My beautifull city Oslo part 15 Lille Tøyen Hageby, Oslo, Norway

Oslo 050222. Dagens (11 km) tur retur fra Skansebakken, Lysdammene, til Smedmyrkoia, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 030222. Dagens tur (9 km) fra Hammeren, Skjærsjøelva, Skjærsjødammen, Ullevålseter tilbake til Hammeren,Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 020222. Dagens kort tur/retur Finnerud til Kobberhaughytta, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 010222. Dagens tur (11 km) fra Huken, Breisjøen dammen, Lilloseter sportsstua, Evensetermya, Setertjern til Solemskogen, Lillomarka, Oslo, Norge )

Oslo 310122. My beautifull city Oslo part 14 Youngstorget, Oslo, Norway

Oslo 300122. Dagens tur/retur fra Skar til Øyungen, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 220122. My beautifull city Oslo part 13 Herregårdskroen, Anne På Landet, Vigelandsparken og Frognerparken, Oslo, Norway

Oslo 200122. My beautifull city Oslo part 13 Rognerudskogen og Østensjøvannet,Oslo,Norway

Oslo 180122. My beautifull city Oslo part 12 Østensjøvannet, Oslo, Norway

Oslo 160122. My beautifull city Oslo part 11 Vålerenga og Hylla, Oslo, Norway

Oslo 150122. My beautifull city part 10 Nordre Skøyen Hovedgård, Oslo, Norway

Oslo 140122. My beautifull city part 9 Torshovdalen, Oslo, Norway

Oslo 090122. My beautifull City Oslo part 8 Aker brygge og Tjuvholmen, Oslo, Norway

Oslo 080122. Dagens tur (6km) fra Grefsenkollen, Grefsenkleiva Svartputten, Linderudkollen, Søndre putt til Linderudkollen bussholdeplassen, Lillomarka, Oslo, Norge

Oslo 060122. My beautifull City Oslo part 7 Vaterland and Grønland, Oslo, Norway

Oslo 050122. Dagens tur (12 km ) fra Movatn, Laskerud gård, Ørfiske, Fredrikstad, Ørfiske dam, Sørli til Nittedal stasjon, Nordmarka, Oslo/Nittedal, Norge

Oslo 030122. Dagens tur (8 km) fra Grorud, Grorud Badedammen, Steinbruvannet, Romstjern, Skytta til Gjelleråsen bussholdeplass, Lillomarka, Oslo/Nittedal, Norge,

Oslo 010122. My beautifull City Oslo part 6 Ekebergparken, Oslo, Norge

Oslo 301221. Dagens tur (16 km) fra Frognerseteren, Rødkleiva, Tryvannkleiva, Nordmannskapellet, Studenterhytta, Kobberhaughytta til Sørkedalen skole, Oslo, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 291221. My beautifull City Oslo part 5 Lysaker, Sollerudstranda, Vækerøparken, Sjølyst til Frognerkilen, Oslo, Norge

Oslo 281221. Dagens tur (7 km) fra Frognerseteren, Frønsvollstråkka til Sognsvann, Nordmarka, Oslo, Norge

Oslo 261221. My beautifull City Oslo part 4 Akerselva fra Kjelsås til Nydalen, Oslo, Norge.

Oslo 251221. Dagens tur (12 km) fra Frognerseteren, Øvresetertjern, Rødkleiva, Hyttli, Lille Trevann, Tryvann sportsstua, Store Tryvannet, Skomakertjern, Skjennungen, Skjennungstua, Ullevålseter, Skjærsjøen, Skjærsjødammen, Skjærsjøelva til Hammer, Nordmarka, Oslo, Norge